Rok 2017

Zakupy i ich wpływ na generowanie oszczędności w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Powtarzalności parametrów wyrobu a jego koszt wytwarzania na przykładzie dzielnika napięciowego

Zmiany w polskim systemie bankowym po roku 1989

Współczesne dylematy poszukiwania nowego ładu gospodarczego

Lokalizacja i potencjał Portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności

Transport kombinowany kontenerów na dolnej Wiśle

Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich

Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej – wyniki badania empirycznego

Dynamika zachowań pracowników w innowacyjnym procesie zmian

Badania ewaluacyjne w Polsce w latach 2007-2013 i ich krytyczna ocena

Zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i realizacji projektów w formule PPP

Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii

Kształtowanie się bezrobocia w Szwecji w latach ostatniej recesji gospodarczej

Regulacje prawne a rynek usług ubezpieczeniowych w sektorze MSP w latach 2014-2015 na przykładzie Polski

Uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych

Highslide for Wordpress Plugin