Rok 2018

Czy inwestycje rewitalizacyjne kształtują tożsamość miast?

Dochodowość transakcji arbitrażowych na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20

Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Analiza efektywności wybranych modeli prognostycznych popytu

The effects of road taxation on the intermodal splits in the Hamburg-Le Havre range

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Grupy Wyszehradzkiej

Świadomość jakości powietrza i jej wpływu na życie i zdrowie

Skuteczność mechanizmu konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

Analiza i ocena działalności inwestycyjnej polskich gmin przez pryzmat ich zadłużenia w aspekcie wykorzystania środków unijnych

Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w Polsce

Zastosowanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywacji pracowników na przykładzie banków

Zaburzenia finansowe a restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw – determinanty i skutki

Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów UE wspierany przez dynamicznie modelowany systemy logistyczno-transportowy

Bariery dla funkcjonowania usługodawców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Highslide for Wordpress Plugin