Rok 2018

Strategic conditions for the development of Tri-city. Conflicts and cooperation in the context of the metropolitan act

The effect of saving format (”%-off” vs. ”amount-off”) on the change of internal reference price: an empirical study

Analiza procesów logistycznych związanych z obsługą klienta w firmie Würth Polska Sp. z o.o. – studium przypadku

The national debt crisis and the Lebanese case

Paradoksy rozwoju globalizacji

Czy inwestycje rewitalizacyjne kształtują tożsamość miast?

Dochodowość transakcji arbitrażowych na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20

Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Analiza efektywności wybranych modeli prognostycznych popytu

The effects of road taxation on the intermodal splits in the Hamburg-Le Havre range

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Grupy Wyszehradzkiej

Świadomość jakości powietrza i jej wpływu na życie i zdrowie

Skuteczność mechanizmu konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce

Analiza i ocena działalności inwestycyjnej polskich gmin przez pryzmat ich zadłużenia w aspekcie wykorzystania środków unijnych

Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w Polsce

Zastosowanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywacji pracowników na przykładzie banków

Zaburzenia finansowe a restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw – determinanty i skutki

Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów UE wspierany przez dynamicznie modelowany systemy logistyczno-transportowy

Bariery dla funkcjonowania usługodawców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Highslide for Wordpress Plugin