Wpływ pracowników wiedzy na proces kreowania innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach z regionu Morza Bałtyckiego

Michał Igielski

Streszczenie

Podstawowym zadaniem współczesnych przedsiębiorstw w XXI wieku powinno być systematyczne wdrażanie procesów zmierzających do podnoszenia przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. Jest to efekt funkcjonowania w erze kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, która wymusza na wszystkich uczestnikach funkcjonujących na rynku, kierowanie głównych rezerw finansowych na takie zasoby niematerialne, które współpracując z gospodarką będą odpowiadać za szybszy ich rozwój gospodarczy. Oznacza to, że ciągle zmieniający się rynek stawia przed przedsiębiorstwami nowe wymagania w zakresie dostarczania klientom nowych usług. Bez odpowiednio wykwalifikowanych i właściwych pracowników przedsiębiorstwo nie jest w stanie nawet zainicjować realizacji strategii opartej na takim celu. By firmy stały się bardziej konkurencyjne i świadczyły coraz to lepsze usługi, pracownicy muszą wykonać swą pracę jeszcze bardziej kreatywnie. Cechy i zdolności do pracy kluczowych pracowników stanowią najważniejszy i najcenniejszy kapitał każdej firmy, który jednak jest często niedoceniany, a nawet marnotrawiony. Dodatkowo polityka gospodarcza w różnych częściach świat kieruje się własnymi prawami, jak na przykład w Regionie Morza Bałtyckiego, gdzie wymusza na przedsiębiorcach dodatkową presję – region ten ma stanowić w najbliższych latach antidotum na dominację obszaru rozciągającego się od południowo-wschodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii aż po północne Włochy. Dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli jaką pełnią, w badanych podmiotach zidentyfikowani pracownicy wiedzy, w procesie kreowanie i dostarczania innowacyjnych usług na rynek.

 Wpływ pracowników wiedzy na proces kreowania innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach z regionu Morza Bałtyckiego

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin