Scrubber’y jako odpowiedź armatorów na dyrektywę siarkową i ich implikacje dla gospodarki odpadami w portach bałtyckich

Magdalena Klopott

Streszczenie

Artykuł prezentuje rozwój systemów do oczyszczania spalin ze statków tzw. scrubber’ów i skalę ich stosowania przez armatorów promów i ro-ro na Bałtyku. Wskazuje także na towarzyszącą im potrzebę zagospodarowania osadu powstającego w procesie oczyszczania. W artykule podkreśla się ograniczoność informacji o sposobie zagospodarowania tych osadów, a w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania ankietowego ukazuje stan przygotowania portów bałtyckich do ich odbioru oraz wyraża nadzieję, że sytuacja stopniowo będzie ulegać poprawie wraz z pojawianiem się nowych przepisów w zakresie ochrony środowiska. Wskazuje się także na potrzebę zmian obowiązujących przepisów dotyczących portowych urządzeń do odbioru odpadów.

 Scrubber’y jako odpowiedź armatorów na dyrektywę siarkową i ich implikacje dla gospodarki odpadami w portach bałtyckich

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin