Przestrzenno – czasowa analiza nasilenia wypadków drogowych w Polsce

Kinga Kądziołka

Streszczenie

W artykule dokonano identyfikacji skupień powiatów charakteryzujących się ponadprzeciętną liczbą i natężeniem wypadków drogowych oraz podjęto próbę prognozowania dziennej liczby wypadków drogowych w Polsce z wykorzystaniem lasów losowych i sztucznych sieci neuronowych. Porównano błędy sieci, w której uwzględniono wszystkie analizowane zmienne objaśniające z siecią, w której liczbę zmiennych wejściowych zredukowano w oparciu o wykres ważności zmiennych, uzyskany dla lasu losowego. Najmniejszym przeciętnym absolutnym błędem procentowym na zbiorze treningowym i testowym charakteryzował się las losowy.

 Przestrzenno – czasowa analiza nasilenia wypadków drogowych w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin