Kointegracja ułamkowa pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA.

Marcin Kołtuniak

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników własnego badania naukowego, przeprowadzonego w celu wypełnienia luki badawczej w zakresie występowania krajowej oraz międzynarodowej kointegracji ułamkowej pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA, jak również w zakresie występowania globalnej kointegracji ułamkowej pomiędzy wskazanymi grupami rynków inwestycyjnych. Rezultaty badania, przeprowadzonego z zastosowaniem testów kointegracji ułamkowej w ramach dwustopniowej procedury estymacji równań kointegrujących Engle’a-Granger’a, wsparły hipotezę, iż wskazane indeksy cenowe nie podlegały w okresie 2005-2014 wzajemnej nieliniowej kointegracji ułamkowej. Jednocześnie, w wybranych przypadkach został potwierdzony brak tendencji powrotu do długookresowego poziomu równowagi, co stoi w sprzeczności z wynikami uprzednio przeprowadzonego badania naukowego, z zastosowaniem metodyki testu Johansena, potwierdzającymi istnienie liniowej długoterminowej kointegracji pomiędzy wszystkimi rozważanymi szeregami czasowymi zmiennych.

 Kointegracja ułamkowa pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA.

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin