Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 1

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Streszczenie

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ciągle zmieniającym się otoczeniu powoduje, że przedsiębiorstwa powinny wprowadzać konieczne przekształcenia, wychodzić naprzeciw problemom, a zatem przewidywać i kształtować rzeczywistość. Każde przedsiębiorstwo powinno być inspiratorem ciągłych zmian, a zwłaszcza przedsięwzięć innowacyjnych, których powodzenie w dużej mierze zależy od mobilizacji wszystkich pracowników do twórczego myślenia, działania oraz uczenia się. Współcześnie konkurencyjnym jest to przedsiębiorstwo, które posiada umiejętność wykorzystania zasobów w celu poznania rynku oraz wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków pożądanych przez konsumentów ze względu na wysoki poziom nowoczesności.
Poziom i intensywność zachowań przedsiębiorczych może być różny i zależy on od potencjału przedsiębiorczości. Natężenie przedsiębiorczości zmienia się wraz z takim warunkami jak otoczenie prawne, finansowe, czy instytucjonalne. Należy stwierdzić, że czynnikami warunkującymi przedsiębiorczość są środowisko pracy, czyli zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo oraz cechy człowieka przedsiębiorczego i jego motywacja do działań przedsiębiorczych. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości można podzielić zatem na wewnętrzne bazujące na zasobach wewnętrznych przedsiębiorstwa, takich jak, np. zasoby ludzkie, rzeczowe składniki majątku, własne zaplecze badawczo-rozwojowe, wiedza i informacje technologiczne oraz czynniki zewnętrzne tworzone przez zasoby otoczenia pozostające do dyspozycji przedsiębiorstwa. Czynniki zewnętrzne rozwoju przedsiębiorczości to szereg uwarunkowań otoczenia oddziałujących na możliwości przedsiębiorstwa.

 Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 1

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin