Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym

Ewelina Kochaniak

Streszczenie

Rozwój gospodarczy danego kraju niesie ze sobą zwiększający się standard życia społeczeństwa, zwiększenie możliwości produkcyjnych, a także często większe bezpieczeństwo publiczne. Powoduje on zmiany w strukturze tworzenia Produktu Krajowego Brutto, a także zmiany w strukturze zatrudnienia. Z uwagi na fakt, że sam rozwój gospodarczy jest długofalowym procesem zmian, które dokonują się w gospodarce i dotyczą przemian zarówno ilościowych, jak i jakościowych należy starać się stymulować te zmiany poprzez odpowiednie inwestycje. W niniejszym opracowaniu przedstawiono rolę inwestycji infrastrukturalnych w rozwoju gospodarczym. Zaprezentowane zostały pojęcia rozwoju gospodarczego i inwestycji infrastrukturalnych, a także efekty ich wzajemnego przenikania się.

 Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin