Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Beata Geruzel-Dudzińska

Streszczenie

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w gospodarce, tworzy bowiem znaczącą część PKB, zapewnia zatrudnienie wielu milionom ludzi. Jedną z głównych barier rozwoju tych przedsiębiorstw, nie tylko w Polsce, ale i także w krajach UE, jest niedostatek kapitałów własnych oraz trudności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Nie chodzi tu tylko o brak środków na finansowanie bieżącej działalności, ale także, a może przede wszystkim, brak środków na inwestycje w środki trwałe. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie dostępnych źródeł finansowania środków trwałych dla przedsiębiorstw z sektora MSP oraz ocenę ich wykorzystania przez te przedsiębiorstwa.

 Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin