Społeczno–ekonomiczne determinanty przestępczości powrotnej. Wybrane problemy stosowania metod ilościowych do identyfikacji zależności

Kinga Kądziołka

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę prognozowania indywidualnych zachowań przestępczych z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych i metod data mining. Analizowano problem klasyfikacji sprawców do dwóch grup ryzyka recydywy. Porównana została jakość różnych klasyfikatorów, takich jak sieć neuronowa, model logitowy, drzewo klasyfikacyjne i metoda wektorów nośnych. Łączna trafność prognozowania dla wszystkich analizowanych modeli przekroczyła 70%, jednak modele te charakteryzowały się dużym odsetkiem tzw. “fałszów negatywnych”.

 Społeczno–ekonomiczne determinanty przestępczości powrotnej. Wybrane problemy stosowania metod ilościowych do identyfikacji zależności

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin