Transport morski w zrównoważonym rozwoju Ukrainy

Nicholas Primachev, Tatyana Frasinyuk

Streszczenie

W artykule omawia się teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju transportu morskiego Ukrainy zgodnie z kryteriami skutecznego pozycjonowania systemu społeczno-gospodarczego kraju w kontekście globalnego podziału pracy. Przedstawiono cechy i problemy transformacji Ukrainy zgodnie z priorytetami zrównoważonego rozwoju. Ukierunkowanie znormalizowanych parametrów społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w globalnej przestrzeni wymaga zbilansowanego systemu przewag absolutnych i względnych. Rozwój gospodarczy Ukrainy jest słaby ze względu na procesy integracyjne w segmencie przemysłowym kraju i niskiej wartości dodanej. W rezultacie, większość przewozów ładunków handlu zagranicznego jest realizowana przez obcą flotę. Aby zmniejszyć negatywne płatności rachunku bieżącego niezbędne jest stworzenie odpowiedniej zdolności przewozowej floty Ukrainy.

Transport morski w zrównoważonym rozwoju Ukrainy

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin