Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 4

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Streszczenie

Niewątpliwie przedsiębiorczość zapewnia sukces przedsiębiorstwu, gdyż oznacza zdolność do dostrzegania braków na rynku, ciągłego poszukiwania okazji (szans) rynkowych i efektywnego ich wykorzystywania, poprzez wdrażanie innowacji społecznych i ekonomicznych. Działalność ta związana jest z wprowadzaniem niekonwencjonalnych, nowatorskich rozwiązań w różnej skali i w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Efektem działań przedsiębiorczych może być, np. poprawa wizerunku przedsiębiorstwa lub wdrażanie innowacji. Poprawa efektywności tych działań przekłada się bezpośrednio na zdolność przedsiębiorstwa do podjęcia walki konkurencyjnej na rynku. Z kolei umiejętność uzyskiwania i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej wymusza konieczność poszukiwania nowych rozwiązań produktowych i organizacyjnych. Aby ocenić przedsiębiorczość przedsiębiorstwa w zakresie innowacji można wykorzystać dostępne dane pochodzące z ewidencji przedsiębiorstwa. Zaproponowana metoda badania przedsiębiorczości przedsiębiorstwa ma wady i zalety. Zaletą jest jej prostota i jednoznaczność pozyskiwanych danych. W związku z tym, że wszystkie dane wykorzystane w metodzie są oparte na informacjach z ksiąg rachunkowych (z bilansu) oraz ze standardowej dokumentacji finansowej. Natomiast wada metody wynika z niejednoznaczności definicyjnej terminów, którymi nazywane są te same wartości, będące elementami aktywów i trudno mierzalnymi zasobami, jak np. kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, filozofia działania, powiązania z otoczeniem, czy kreatywność, intuicja, doświadczenie pracowników.

Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 4

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin