Badania ewaluacyjne w Polsce w latach 2007-2013 i ich krytyczna ocena

Magdalena Hryniewicka

Streszczenie

Artykuł podejmuje problematykę przeprowadzanych w Polsce w latach 2007-2013 badań ewaluacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie znaczenia i użyteczności przeprowadzanych w Polsce badań ewaluacyjnych. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono definicję, kryteria, cechy i typy tych badań. Natomiast w drugiej zaprezentowano przebieg procesu badań ewaluacyjnych w Polsce w latach 2007-2013 oraz dokonano ich krytycznej oceny.

Badania ewaluacyjne w Polsce w latach 2007-2013 i ich krytyczna ocena

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin