Dynamika zachowań pracowników w innowacyjnym procesie zmian

Ewa Mazanowska

Streszczenie

Wprowadzane we współczesnym świecie operatywne i szybkie zmiany w postępie technologicznym powodują dezorganizację w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Ważnym punktem staje się konieczność psychologicznego przygotowania pracowników do przyswojenia zmian innowacyjnych. Problem jest zauważalny szczególnie w firmach z branży produkcyjnej i przemysłowej. W całym procesie wdrażania zmian w danej organizacji, kadra zarządzająca ma za zadanie przygotować swoich pracowników do przyswojenia innowacji. Poprzez podejście psychologiczne powinna dostrzec pewne mechanizmy tzw. sprzeciwów, które powstaną wśród załogi będącej w obliczu zmian. Poruszona w publikacji problematyka dotyczy między innymi zagadnienia innowacji i jej cech, które to decydują o dopasowaniu bądź niedopasowaniu do organizacji, tym samym przystosowaniu się samych pracowników do zmian. W pracy omówiono mechanizmy rządzące przyswajaniem innowacji przez pojedynczą jednostkę pracowniczą oraz od jakich indywidualnych osobowościowych właściwości owe przyswajanie zależy. Dodatkowo określono zachowania kierowników, których organizacja oczekuje w sytuacjach innowacyjnych, i jak reagują oni na innowacje. Celem artykułu jest udowodnienie, że wprowadzanie zmian w organizacji znacząco wpływa na zachowania pracowników. Aby osiągnąć założony cel, przeanalizowano istniejącą literaturę przedmiotu, w tym wyniki badań o niniejszej tematyce.

Dynamika zachowań pracowników w innowacyjnym procesie zmian

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin