Cross-border e-commerce – problemy identyfikacji i pomiaru

Sylwia Talar

Streszczenie

Transgraniczny handel elektroniczny (cross-border e-commerce) stanowi stosunkowo nowe i słabo poznane zjawisko we współczesnej gospodarce światowej. Celem artykułu jest zestawienie i charakterystyka podstawowych problemów występujących w badaniu cross-border e-commerce. Przeprowadzono szeroki przegląd literatury, w tym opracowań o charakterze metodologicznym, badań, raportów i statystyk (baz danych). Analizie poddano problemy definicyjne pojęcia cross-border e-commerce, zakres oficjalnych statystyk oraz źródła prywatne danych statystycznych w tym obszarze. Artykuł dowodzi, że badania cross-border e-commerce napotykają obecnie na poważne problemy natury podstawowej, do których należy identyfikacja wymiaru znaczeniowego i ilościowego tego zjawiska.

 Cross-border e-commerce – problemy identyfikacji i pomiaru

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin