Innowacje w działalności usługowej na przykładzie turystyki

Aleksandra Koźlak

Streszczenie

Innowacje są uważane za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Większość badań koncentruje się na ocenie innowacyjności sektorów produkujących dobra rzeczowe i innowacji w nich wdrażanych, natomiast warto zwrócić też uwagę na specyfikę innowacji wdrażanych w sektorach usługowych, które różnią się charakterem i zakresem wprowadzania. W artykule szczególna uwaga zostanie zwrócona na innowacje wdrażane w działalności turystycznej. Ze względu na to, iż produkt turystyczny jest kategorią bardzo zróżnicowaną i obejmuje różne rodzaje działalności, znacznie utrudniona jest analiza poziomu innowacyjności tej branży i rodzajów stosowanych w niej innowacji. Przedstawione zostaną rodzaje innowacji w turystyce i zostanie podjęta próba identyfikacji tych innowacji, które nie są brane pod uwagę przy ocenie innowacyjności tej branży.

 Innowacje w działalności usługowej na przykładzie turystyki

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin