Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów UE wspierany przez dynamicznie modelowany systemy logistyczno-transportowy

Ewa Stawiarska

Streszczenie

Celem opracowania jest wskazanie rozwiązań dla dedykowanego systemu logistyczno- transportowego usprawniającego przewóz towarów w branży motoryzacyjnej. Innowacyj-ne rozwiązania leżą w gestii władz regionu, potrzebę ich wdrożenie można zawrzeć w Strategii Rozwoju Transportu Województwa rozważając ich zgodność z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Podjęcie dedykowanych (wiodącej branży regionu) przedsięwzięć infrastrukturalnych i organizacyjnych, może przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu, ale to zależne będzie od możliwości organizacyjnych oraz pozyskania odpowiednich funduszy. Warto na początek zbadać czy w opinii regionalnych przedsiębiorców proponowane rozwiązania są pożądane. W artykule pokazano wyniki takich badań, potwierdzając hipotezę, że przedsiębiorcy wiodącej w regionie Śląska branży motoryzacyjnej oczekują dedykowanych rozwiązań w regionalnej sieci logistyczno-transportowej.

 Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów UE wspierany przez dynamicznie modelowany systemy logistyczno-transportowy

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin