Rola administracji i przedsiębiorczości w rozwoju transportu morskiego Ukrainy

Nicholas Primachev, Tatyana Frasinyuk

Streszczenie

Transport morski podlega wielu regulacjom, które w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska są uzasadnione skalą kosztów zewnętrznych i niedoskonałością informacji. Istnieją wyraźne przesłanki dla rządów do ustanawiania i utrzymywania odpowiednich standardów w dziedzinie bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska morskiego, które jest wartościowym dobrem publicznym. Jednakże, na pewne obszary działalności transportu morskiego znacząco wpływa szereg przepisów ograniczających konkurencję. W związku z tym, potrzebne są reformy w celu skorygowania błędów rządu. Szczególnie ważne jest, aby dążyć do reform, które mogą skutkować nieograniczonym dostępem do rynku dla statków wszystkich bander. W świetle międzynarodowego charakteru transportu morskiego, przepisy są uzależnione od szerokiego stopnia konsensusu między narodami, bez którego wszelkie tego typu regulacje miałyby ograniczone zastosowanie. Większość istniejących międzynarodowych uregulowań opracowano za pośrednictwem międzynarodowych, międzyrządowych organizacji.

Rola administracji i przedsiębiorczości w rozwoju transportu morskiego Ukrainy

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin