Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce

Patrycja Łuniewska

Streszczenie

Ochrona zdrowia jest bardzo trudnym, ale istotnym elementem polityki każdego państwa. Poziom opieki medycznej oraz możliwość zaspokojenia wszelkich potrzeb zdrowotnych obywateli, zdeterminowane są przez wiele czynników, jednak najważniejszym z nich są środki finansowe zgromadzone na ten cel. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie dobranie i dostosowanie modelu systemu ochrony zdrowia do indywidualnych potrzeb danego państwa. Celem artykułu jest analiza porównawcza systemu finansowania ochrony zdrowia w  Polsce z wybranymi krajami. Sformułowano hipotezy, iż niewielki udział prywatnych źródeł finansowania systemu opieki zdrowotnej negatywnie wpływa na dostępność i  jakość usług medycznych oraz że monopol Narodowego Funduszu Zdrowia jako dysponenta publicznych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia powoduje wysokie koszty usług zdrowotnych.

 Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin