Rolniczy system podatkowy w Polsce i kierunki jego zmian

Marzena Agata Malewska

Streszczenie

Problem badawczy podjęty w artykule to pytanie, czy rozwiązania prawne stosowane w polskim systemie opodatkowania rolnictwa mają właściwy kształt i czy system ten jest optymalny? Jeśli nie, to jakie są możliwe opcje zmian i czy podatek dochodowy jest dobry wyjściem w przypadku działalności rolniczej. W celu rozwiązania problemu badawczego zastosowano metodę analizy źródeł wtórnych. Potrzebne dane zaczerpnięto z bazy Głównego Urzędu Statystycznego i publikacji naukowych wydawnictw uczelnianych.
W artykule sformułowano hipotezy badawcze o następującej treści:
1. System opodatkowania rolnictwa różni się od pozostałych obowiązujących w polskim prawie i jest on uważany za niesprawiedliwy w stosunku do innych grup społecznych.
2. Zmiana systemu podatkowego w rolnictwie jest konieczna i doprowadziłaby do korzystnych zmian w strukturze rolnictwa.
3. Reforma systemu opodatkowania produkcji rolnej jest pod wieloma aspektami potrzebna i korzystna, lecz należałoby mimo wszystko uwzględnić w niej specyfikę działalności rolniczej.
4. Wprowadzenie podatku dochodowego posiada swoje złe strony i niesie za sobą niekorzyści płynące zarówno dla rolników, jak i gmin.

 Rolniczy system podatkowy w Polsce i kierunki jego zmian

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin