Przegląd cech mechanizmów rynkowych 
wspierających innowacje w rolnictwie w krajach
 bardziej rozwiniętych ekonomicznie: strategie dla Federacji Rosyjskiej

I.S. Sandu, N.E. Ryzhenkova

Streszczenie

W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania mechanizmu rynkowego do wdrażania innowacji w rolnictwie w oparciu o doświadczenia krajów z rozwiniętą gospodarką. Omówiono metody zachęcające przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności innowacyjnej. Przeanalizowano wpływ rządu na działalność innowacyjną przedsiębiorstw a także umorzeń podatkowych dla podmiotów zaangażowanych w badania i rozwój w sferze rolnictwa na przykładzie państw bardziej rozwiniętych ekonomicznie. Korzystając z wieloletniego doświadczenia tych państw, Federacja Rosyjska może znacząco przyspieszyć procesy innowacyjne w rolnictwie. Celem artykułu jest zaproponowanie sposobu przyspieszenia procesu wdrażania innowacji w rolnictwie Rosji.

 Przegląd cech mechanizmów rynkowych 
wspierających innowacje w rolnictwie w krajach
bardziej rozwiniętych ekonomicznie: strategie dla Federacji Rosyjskiej

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Highslide for Wordpress Plugin